Idégrundlag:

Sikker forbindelse af elektrisk udstyr

Vi eksisterer med ét formål

Vi leverer el-tekniske installationer og rådgivning, der sikrer det rette valg af løsning i fuld overensstemmelse med lovgivning og med fokus på optimal og sikker praktisk anvendelse.

Installation til virksomheder og boliger

Vores kerneforretning er forbindelse af elektrisk udstyr; dvs. vi designer løsningen, laver el-diagrammer, monterer og kabler. Teknik i form af udstyr indgår ofte også i leverancen, men behøver ikke gøre det.
Kerneydelserne er en kombination af viden om, hvordan installationen udføres – herunder rådgivning, projektledelse og planlægning – samt et solidt leveranceapparat, der sætter os i stand også at gennemføre selve installationen.

En bred vifte af el-tekniske installationer

Vi forbinder elektrisk udstyr af enhver art. Det inkluderer alt fra udskiftning af stikkontakt og strømforsyning, inklusiv lysdæmper, korrespondance og automatik, over kabling af IT og trådløse kommunikationsforbindelser, til lavenergihuse og store entrepriser hvor vi leverer projektering, el-materiel og installation.

Installationerne omfatter svagstrøms- og stærkstrømsinstallationer, energiinstallationer, kommunikationsinstallationer, IT-installationer, A/V-installationer, samt adgangskontrol, overvågnings- og alarminstallationer m.v.

Den sikre installationsløsning

Enstall vælger og designer den teknisk set rigtige løsning. Vi udfører altid arbejdet i et sikkert arbejdsmiljø i forhold til både egne medarbejdere og eventuelt øvrige faggrupper. Samtidig er vore løsninger sikre i daglig anvendelse og drift, hvad angår personsikkerhed, bygninger og materiel. Alt dette sikres gennem den høje faglige kvalitet, der kendetegner vores arbejde.

 

 

Mission:

Totalleverandør af el-tekniske installationer

Vi er til for vores kunder

Med kunden i centrum er Enstall totalleverandøren af el-tekniske installationer til virksomheder og boliger.

Tæt på kunderne

Tekniske installationer bliver mere og mere komplekse, hvilket gør valget af løsning svær og uigennemsigtig. Vores mission er at hjælpe vore kunder i valget af den rette løsning ved at yde kvalificeret rådgivning, hvor udgangspunktet tages i kundens behov, som vi kontinuerligt søger at forstå og afklare gennem tæt dialog og samarbejde. Kodeordene er transparens og tillid! Vi anser den gode relation som det grundlæggende for kvalificeret rådgivning, sunde beslutninger, løbende service og trygt samarbejde.

Det skal være enkelt og totaloptimeret

Enstall lægger en dyd i at gøre det komplekse, så enkelt som muligt for kunden – både i rådgivningen, men også i designet af den el.tekniske installation. Ydermere har vi de rette ressourcer og kompetencer til gennemførelse af den samlede tekniske installation, hvilket ligeledes bidrager til, at kunden let og enkelt kan disponere og sikre en totaloptimering af hele bygningens el-tekniske installationer.

Nøgleleverandør til bygninger

Ved opførelse af moderne bygninger udgør de tekniske installationer ca. en tredjedel af budgettet. Ved ombygning og renovering er denne andel ofte endnu højere.

De tekniske installationer findes alle steder i bygningen i form af f.eks. lys, audio, video, IT, klimakontrol, adgangskontrol og automatisering af døre, vinduer og alarmer mm. og afgør da i allerhøjeste grad også brugsværdi og trivsel i bygningen.

Ikke mindre væsentligt er det, at der på det tekniske område foregår en konstant, rivende udvikling, hvorfor viden og opdaterede kompetencer på det tekniske område, er særligt vigtige.

Enstall er med sine kompetencer inden for totalleverance af tekniske installationer i en nøgleposition, når en bygning skal opføres eller ombygges. Vores virksomhedsgruppe omfatter specialiserede tekniske divisioner, der sætter os i stand til at levere ’one stop shopping’ af tekniske løsninger til bygninger.

Vi har desuden en dedikeret division for totalentreprise, netop fordi Enstall er det naturlige midtpunkt for koordinering af alle de håndværk, som tilsammen skal imødekomme de moderne krav til en bygning.

 

 

Vision:

Synlig for enhver

Vi sigter efter maksimal synlighed

Enstall vil være synlig for enhver, der har interesse i el-tekniske installationer til bygninger, og vores leverancer og løsninger skal være transparente for vores kunder og samarbejdspartnere.

Gennemsigtighed for vores kunder

Håndværkerfagene er i nogen grad belastet af en almindelig opfattelse af at der tages for let på timing, leverancesikkerhed og kvalitet i løsningsvalg og udførsel. Det synes vi er ærgerligt, især fordi vi mener at Enstall sagtens kan være sig selv bekendt. Den opfattelse kan føre til usikkerhed hos kunderne, hvis vi ikke er meget omhyggelige med at vise, hvor vi er hvornår, hvad vi leverer, hvordan vi gør og hvilke ressourcer der er forbundet med leverancen.

Vi har gjort meget for at øge den gennemsigtighed, og det er vores ambition at fortsætte den kurs i takt med at de teknologiske løsninger og vores ressourcer åbner mulighed for det. Vi vil nemlig gerne ’kigges i kortene’ af vores kunder.

Vi er godt på vej

Med afsæt i en veletableret virksomhed fra 1999 og en endnu ældre historie, indledte Enstall sin acceleration i 2011.
Siden er branded Enstall etableret, virksomheden er vokset markant og kommunikerer meget mere intensivt – både markedsføringsmæssigt og i forbindelse med afrapportering af leverancer m.v.

Sideløbende er virksomhedens netværk af erhvervskunder og samarbejdspartnere da også mangedoblet – og vi fortsætter!.

Det kræver yderligere vækst

Vi kan ikke opfylde alle ambitionerne uden at blive endnu større og stærkere. Når vi vil vokse skyldes det selvfølgelig også at vi fortsat ønsker en profitabel forretning, men mindst lige så meget at vi vil være en robust partner for vores kunder. En partner som har kapacitet til at følge med den teknologiske udvikling. En partner der har know-how til at levere den komplette el-tekniske installation, og som samtidig har tid til at være der for hver enkelt kunde.

Efterhånden som vi bliver mere og synlige for private, erhvervsledere, byggeledere, projektchefer, boligforeningsadministratorer og -bestyrelser, samt for professionelle håndværkere, potentielle medarbejdere og samarbejdspartnere, så øges vores muligheder endnu mere for at samle de bedste omkring Enstall.

Målet er at alle vinder mest sammen med Enstall. Og at alle kan se det.

 

 

Værdier:

Kunden i centrum

Vi driver virksomhed på velforankrede kerneværdier

Fra selskabets start har det været et dagligt mål at levere den bedste kvalitet og de sikreste løsninger, med vores kunder som omdrejningspunkt. Det er de grundtanker der ligger til grund for vores kerneværdier.

Sikkerhed

Vi kan kun passe på vores kunder, hvis vi laver sikre løsninger. Det gælder selvfølgelig løsningsvalget og leverancen, men også det faktum at vi arbejder med strøm, og at strøm kan være farligt, hvis det håndteres ukyndigt. Sikkerhed er helt afgørende for alle aspekter af vores virksomhed. Derfor indgår det også i vores idégrundlag og i vores slogan.

Kvalitet

Vi vil til enhver tid og på konkurrencedygtige vilkår, kunne levere den kvalitet som vores kunder efterspørger – også når kravene er meget høje. Vi skal samtidig leve op til en lang række tekniske- og lovgivningsmæssige kvalitetskrav – og det mangler da også bare. Kun på den måde kan vi passe på vores kunder, og skabe de langvarige relationer som Enstall hviler på.

Resultat

Teknik er på en og samme tid utaknemmeligt og meget taknemmeligt. Til forskel for mange andre håndværksfag, så er det meget enten eller om løsningen virker som ønsket. Enten er der lys i lampen, eller også er der ikke. Helt så enkelt er det naturligvis ikke, men det at der er kontant afregning, når et kabel er forbundet forkert, har fra starten bragt os ind på et resultatorienteret spor. Et spor som i dag er reflekteret i såvel de kommercielle som de faglige dele af Enstall.

Kommunikation

Det eneste der for alvor bringer os tæt på vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere er kommunikation. Vi tænker det ind i vores kultur, i den måde vi arbejder sammen på, i vores markedsføring og ikke mindst i forhold til vores kunder. Vi skal være de bedste til at kommunikere på alle planer, og vi vil gerne sammenlignes med tilsvarende virksomheder også på dette felt.

Ansvar

Det siger næsten sig selv at ansvarlighed er afgørende når man arbejder med strøm, men vi tror på at vores ansvar går videre end det. Vi optimerer på ansvarlighed for leverancen og kunden, for de medarbejdere der hver dag ’skal levere varen’, for den daglige bruger, og for det samfund vi indgår i. Enstall anvender derfor hvert år en del af sit overskud til velgørende formål.

Ydelser_wire_999x720

Enstall tilbyder

Enstall tilbyder en lang række ydelser indenfor Installation & Service, Adgang & Sikkerhed, Audio & Video og Enterpriser.

Læs mere

Ydelser_wire_999x720

Ydelser_power_999x720

Enstall Power divisionen

Vi har en division ved navn Enstall power, som laver Installation & Service.

Læs mere